o-nas-slider-2

ЗА НАС

English version

Ние сме динамично чешко дружество с международно участие и сме сред първите световни производители на стоманени отоплителни тела. В качеството на нашите изделия за периода на петдесетгодишната история на фирмата са се убедили повече от 30 милиона клиенти от различни световни дестинации. Нашата философия се състои в това да предлагаме комплексно решение за отопление, за да задоволим изискванията и на най-взискателните клиенти.

Нашата главна производствена програма включва панелни отоплителни тела RADIK, тръбни отоплителни тела KORALUX, дизайнерски отоплителни тела KORATHERM и пълен асортимент конвектори.

Непрекъснато разширяваме своята производствена програма, не само с нови модели отоплителни тела, но и с изцяло нови технологии и изделия. Потвърждение на тази тенденция е успешното придобиване на дружество „Ликон Хийт ООД”, благодарение на което разширихме производствената си програма с пълен асортимент подови, стоящи, стенни и специални конвектори.

Нов проект за нас е и въвеждането на широка гама от локални вентилационни и енергоспестяващи единици, които още повече обогатяват производственото портфолио на нашето дружество. 

НАШАТА ВИЗИЯ

Нашата дълготрайна стратегия се състои в това да предлагаме комплексно решение в областта на отоплението като се съсредоточим върху модерните ниско-енергетични елементи и системи, които съчетават в себе си грижа за околната среда и спестяване на разходите за енергия от страна на клиента. Нашата цел е непрекъснато да разширяваме производствената програма с нови технологии и изделия, благодарение на което определяме модерните тенденции в света на отоплението.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ

Целта ни е да осигурим максимално качество на производството и съответствие на техническите параметри на нашите изделия, затова при нас работят най-добрите наши и чужди специалисти в областта на техническото и дизайнерско развитие, като тясно сътрудничим, например, с техническия университет в Либерец. Благодарение на това можем редовно да разширяваме производствения асортимент, да усъвършенстваме произвежданите изделия и да подобряваме техните технически, практически и естетически параметри. Също така работим с редица наши и чуждестранни външни сътрудници, както и с някои съсловни организации. Благодарение на непрекъснатите ни контакти с клиенти от редиците на непрофесионалисти и професионалисти получаваме незаменим опит директно от терен, който след това прилагаме в по-нататъшното техническо развитие, а и в самото производство. Стремим се да се вслушваме в изискванията на нашите клиенти и максимално да ги удовлетворяваме.

ЕКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Последователната грижа за околната среда още по време на проектиране на новия производствен завод ни нареди между най-екологичните и щадящи природата производители в областта на машиностроенето не само в Чешката република, но и в Европа. Доказателство за това е например енергоспестяващото оползотворяване на топлината по време на производствения процес, комплексно изготвения проект на отпадното стопанство, боравенето с химическите препарати, превенцията на големи аварии и подробния анализ на качеството на отпадните води. Ежегодно извършваме одити на всички производствени процеси, свързани с опазване на околната среда.

История и традиции

1965

Произведени са първите панелни радиатори в бившето предприятие "КОВЕНТА".

1970

Инсталирана е първата многоточкова заваръчна линия собствено производство.

1987

Инсталирана е първата заваръчна линия SCHLATTER, която допринася за същественото намаляване на ръчния труд и увеличаване на продуктивността.

1991

Приватизиране на фирма "КОВЕНТА" и основаване на частното дружество "КОРАДО".

1996

Стартиране на строежа на новия производствен завод "КОРАДО" на стойност почти 3 милиарда чешки крони.

1997

Откриване на производството в новия производствен завод и получаване на сертификат ISO 9001.

1998

Придобиване на 98% дял в производствения завод в България и основаване на дъщерното производствено дружество "КОРАДО България".

2002

Реструктуриране на най-големите дъщерни фирми и значителен позитивен обрат в стопанисването на дружеството.

2006

Рекордно количество произведени и продадени бройки – за първи път в нашата история произведохме и продадохме повече от 2 милиона панелни отоплителни тела.

2007

Стартирана е втората по размер инвестиция в историята на фирмата (около 700 милиона чешки крони) за четвърта заваръчна линия. Най-голям оборот в историята в размер на 2,725 милиарда чешки крони.

2010

Инсталиране на нова технология за капилярно запояване при производството на тръбни отоплителни тела KORALUX.

2013

Включване на дружество "ЛИКОН ХИЙТ" в групата "КОРАДО". Благодарение на това придобиване производствената програма се разшири с пълен асортимент конвектори.

2014

Представяне на енергетично-спестяващия радиатор RADIK RC с революционна технология на управление на движение на водата.

Повишаване на капитала на дъщерното дружество „КОРАДО България“ АД с цел реализиране на планираните производствени инвестиции в групата „КОРАДО“ в България.

2015

Представяне на интегрираното системно решение S-CONTROL, което включва енергетично-спестяващи изделия за отопление, охлаждане и вентилация.

Разширяване на продуктовото портфолио на групата „КОРАДО“ с допълнен асортимент от локални стенни вентилационни единици и единици с възможности за оползотворяване на топлината.

KORADO

Група КОРАДО

Групата KORADO в момента се състои от три производствени и три търговски дружества. Дълготрайната ни стратегия се състои в постепенно разширяване на производствената програма и реализиране на следващи придобивания благодарение на които си запазваме мястото на европейския връх в сегмента отопление.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДРУЖЕСТВА

"КОРАДО" АД

През 1996 и 1997 година изградихме в Ческа Тршебова съвсем нов завод за производство на отоплителни тела RADIK и KORALUX. Този ареал построен с инвестиция в размер на почти 3 милиарда крони до днес е най-модерният завод по рода си в цяла Европа. Уникалността на сградата, която бързо се превръща в доминанта в целия регион, се потвърждава от престижната награда строеж на годината, която получихме през 1998 год. През 2007 год. започна реализирането на четвърта производствена линия и свързаната с това технология. Тази инвестиция, която е около 700 милиона крони, е втората най-голяма инвестиция в историята на нашето дружество и ни донесе не само повишаване ефективността на производството, но увеличи и капацитета ни.

През 2010 и 2011 год. реализирахме друга инвестиция в инсталация на нова технология на капилярно запояване на отплителните тела KORALUX, като целта ни е да произвеждаме по-голямо количество радиатори за баня с по-високо качество.

В момента основни в програмата на производствения завод в Ческа Тршебова са панелните отоплителни тела RADIK, тръбните отоплителни тела KORALUX и дизайнерските отоплителни тела KORATHERM.

"ЛИКОН ХИЙТ" ООД 

Решителна крачка към укрепване на нашата позиция на европейския пазар беше успешното придобиване на дружество "ЛИКОН ХИЙТ" ООД реализирано на 1 октомври 2013 год., благодарение на което производствената програма се разшири с пълен асортимент от подови, стоящи, стенни и специални конвектори. Включването на дружество "ЛИКОН ХИЙТ" в Групата "КОРАДО" е значителна крачка в дълготрайната ни стратегия да инвестираме в иновативни и прогресивни технологии, както и в нови продукти и продуктови решения, които да задоволяват растящото търсене от страна на нашите клиенти.

LICON HEAT s.r.o.
Průmyslová zóna Sever
460 11 Liberec 11
Тел: + 420 485 131 157
Имейл: info@licon.cz
Уеб: www.licon.cz

"КОРАДО-България" АД

През 1998 год. придобихме 98,2% дял в първоначално немско-българския производствен завод в България - Стражица. В голяма степен реконструирахме и модернизирахме този ареал така, че да отговаря на взискателните европейски параметри за производство, и започнахме в него производство на панелни отоплителни тела RADIK. Тук те се произвеждат почти в същия асортимент, както във фирмата-майка и се използват за доставки на пазарите в югоизточна Европа.

Търговски дружества

Германия
KORADO Deutschland GmbH
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 61
15517 Fürstenwalde/Spree

Тел.: +49 3361 3763-65
Факс: +49 3361 3930411
Имейл: info@korado.de
Уеб: www.korado.de

Полша
KORADO Polska, Sp. z o. o
ul. Generala Okulickiego 4
05-500 Piaseczno

Тел.: +48 22 737 23 25
Факс: +48 22 737 23 25
Имейл: info@korado.pl
Уеб: www.korado.pl

България
КОРАДО -България АД
ул. "Гладстон" 28
5150 Стражица България

Тел.: +359 6161 4245 
Факс: +359 6161 4242
Имейл: info@korado.bg
Уеб: www.korado.bg

ТЕХНИЧЕСКИ КАНЦЕЛАРИИ
Украйна
KORADO UKRAJINA
ул. Анны Ахматовой 35-А, офис. 1.
02095 Kyjev

Тел.: +380 44 498 07 97
Имейл: korado@voliacable.com