Присъждане на марка за качество НФ

Дружество КОРАДО получи сертификационната марка НФ, която се присъжда от дружество CERTITA. Става въпрос за най-известната сертификация във Франция, която е гаранция за високото качество на изделията.

Така марката НФ включихме сред другите сертификати от много страни по света и те гарантират на нашите клиенти истинско и проверено качество на изделията КОРАДО.

Сертификат RADIK

Сертификат KORALUX

4. 3. 2013