Декларация за експлоатационни характеристики (Declaration of Performance) и обозначение CE за отоплителни тела

За отоплителните тела RADIK, KORALUX и KORATHERM дружество „КОРАДО” АД издаде  Декларация за експлоатационните характеристики (PDF PDF, 138 kB),  която беше изготвена съгласно Регламент (EU) №: 305/2011. Декларацията за експлоатационните характеристики замества ЕО декларация за съответствие (ЕО директивата на Съвета 89/106/EHS е премахната).

В сила от 1. 7. 2013 година

По-подробна информация

1. 7. 2013