Корадо-България АД увеличава капитала си с близо 7.9 млн. лв. чрез Българска фондова борса

Корадо-България АД, водещ производител на стоманени радиатори в България, планира да осъществи увеличение на капитала си посредством издаване на нова емисия акции за близо 7.9 млн. лв.

Общото събрание на акционерите, насрочено за 11.06.2014 г., ще гласува за издаване на нови 2 884 786 броя безналични акции, с право на глас с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2.75 лв. Номинираният инвестиционен посредник за осъществяване на транзакцията е Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Набирането на нови средства е с цел увеличаване на производствения капацитет на дружеството и разширяване на продуктовата гама на завода в гр. Стражица.

Средносрочната инвестиционна програма на Корадо-България АД включва пускане на втора поточна заваръчна линия (в процес на инсталация), изграждане на спояваща пещ за производство на радиатори за баня и нова инсталация за боядисване на тръбни радиатори.

Факторите, които подкрепят решението на ръководството на компанията за набиране на нов капитал, са:

  • профилиране на Корадо-България АД като производител на висококачествена продукция чрез използване на опита и иновациите на Корадо Груп при ниско ниво на разходите за производство;
  • стратегическо географско положение на Корадо-България спрямо пазарите в Източна Европа, Турция и Северна Африка;
  • постигнати добри финансови резултати през последните четири години.

Корадо-България АД е собственост на чешката Корадо Груп, която е сред водещите пет производители на стоманени радиатори в Европа. Над 60% дял от компанията-майка са собственост на чешкото правителство и ЕБВР. Заводът на Корадо-България в гр. Стражица е единственият за производство на стоманени радиатори в групата извън територията на Чехия. Структурата на Корадо Груп включва 3 завода – два в Чехия и един в България, 4 търговски дружества в Полша, Германия, Обединеното Кралство и Австрия.

Ръководството на групата Корадо и ръководството на Корадо-България АД ще имат удоволствието да отговарят на въпроси във връзка с увеличението на капитала на организираната пресконференция, която ще се проведе 18.06.2014 г. от 11:00 до 13:00 часа в зала Триадица 2 на Гранд Хотел София, гр. София, ул. Гурко №1.

За допълнителна информация, можете да се свържете с:

Цветелина Кабакчиева
тел.:061614277, 0889445159
tsvetelina.kabakchieva@korado.bg

Още (PDF PDF, 53 kB)

Още EN (PDF PDF, 36 kB

Прочетете повече за предимствата да поставите стоманени радиатори в дома си.

Прочетете повече за предимствата да поставите дизайнерски радиатори в дома си.

9. 6. 2014