„КОРАДО-България“ избра “Елана Трейдинг” АД за свой маркет-мейкър

„КОРАДО-България“ избра “Елана Трейдинг” АД за свой маркет-мейкър

Целта на компанията е да затвърди силната си позиция на местния капиталов пазар

Българският производител на радиатори “КОРАДО-България”сключи договор за маркет-мейкинг с  инвестиционния посредник “Елана Трейдинг” АД.   

Решениетона компанията, известна като една от водещите проактивни, прозрачни и отговорни публични фирми у нас, е резултат от бурното й икономическо развитие и силно представяне на Българска фондова борса през тази година, както и от намеренията й за продължаващапазарна експанзия и стабилна позиция на капиталовия пазар. 

Договорите за маркет-мейкинг са стандратен световен инструмент за подобряване на ликвидността на акциите и балансиране на внезапните промени в пазарната цена, който обаче все още не се използва често у нас.  

С бъдещото си взаимодействие с инвестиционния посредник  “Елана Трейдинг” АД българското предприятие, в което основен акционер е чешката КОРАДО Груп, се нарежда сред малкото публични компании в България, която ще използва маркет-мейкинга за осигуряване на конкурентоспособна ликвидност на собствените си акции на вторичния пазар,в интерес на малките акционери, с цел намаляване на ликвидния риск и цената на капитала. 

Договорът за маркет-мейкинг ще даде възможност на “КОРАДО-България” АД да продължи да си взаимодейства тясно и да използва активно други възможности на капиталовите пазари в близко бъдеще. 

English version of this news item

Прочетете как да преценим кой е най-добрият начин за отопление.

12. 10. 2017