КОРАДО-България влeзe в най-елитния сегмент на борсата

Само месец след като избра свой маркет-мейкър, компанията стана първата, одобрена в сегмент Premium на БФБ след 5-годишно затишие

Българският производител на радиатори “КОРАДО-България” АД бе приет вчера в сегмент Premium на Българска фондова борса, търговията с акции на компанията започва утре. Пет години след новата сегментация на БФБ, влязла в сила през м.март 2012 г., “КОРАДО-България” АД, част от чешката КОРАДО Груп, стана първата с право да търгува акциите си в най-висшия сегмент на борсата. Преди това, от 2014 г. досега, акциите на дружеството се търгуваха на сегмент Standard.

За този изключително кратък период “КОРАДО-България” АД осъществи бързо и стабилно икономическо развитие, силна инвестиционна програма, показа откритост и публичност в своята дейност. На БФБ дружеството се позиционира сред най-силните компании и акциите му поскъпнаха многократно. С цел продължаваща пазарна експанзия и стабилна позиция на капиталовия пазар “КОРАДО-България” АД сключи в началото на октомври договор за маркет-мейкинг с инвестиционния посредник “Елана Трейдинг” АД. Само за месец компанията получи одобрението да влезе в сегмент Premium на Българска фондова борса. В най-престижния сегмент на борсата попадат само компании, които поемат отговорността да прилагат принципите на корпоративно управление, да публикуват редовно информация за дейността си, включително и на английски език, да имат най-малко пет завършени финансови години, както и най-малко 25 на сто, или минимум 5 млн. лв., от общата стойност на акциите на дружеството да са в миноритарни акционери.

Сериозната стъпка за качване на акциите на Premium сегмента е още едно силно потвърждение за ангажираността на “КОРАДО-България” АД към динамичното развитие на българския капиталов пазар.

English version of this news item is HERE

15. 11. 2017