“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” С РЕКОРДНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 Г.

Българският производител на радиатори „КОРАДО-България”, който тази година ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката КОРАДО Груп, отново отчита върхови резултати. Предварителният финансов отчет на компанията за 2017 г. показва, че дружеството е постигнало 63% ръст на печалбата преди данъчно облагане, 30% увеличение на продажбите и 14% повече продадени броя радиатори в сравнение с 2016 година.

С печалба от 5,311 млн. лева и продажби в размер на 42, 630 млн. лева, изминалата 2017 г. заема първо място по финансови резултати на годишна база в историята на дружеството.

По този повод от КОРАДО Груп, мажоритарен собственик на „КОРАДО-България”, заявиха, че са много доволни от представянето на българското предприятие. За пореден път то потвърди своята дългосрочна жизнеспособност и все по-голямо значение за групата, заяви главният изпълнителен директор на чешката компания майка Войтех Чамек.

Той обърна внимание и на факта, че отличните резултати на „КОРАДО-България” са постигнати въпреки покачващите се през последните години цени на стоманата. За сравнение този фактор се е отразил по-сериозно на групата като цяло и тя е завършила 2017 г. с резултати, които са по-ниски от тези през 2016 година.

Г-н Чамек припомни също, че през изминалата година „КОРАДО-България” бе една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. Осъществени бяха важни стъпки като влизането в премиум сегмента на борсата и сключването на договор за маркет мейкърство с “Елана Трейдинг”. За последните 3 години цените на акциите на българското дружество нарастнаха 4.2* пъти. На 29 януари т.г. те се търгуваха за 7.70 лева за ценна книга.

*Заедно с допълнително разпределените акции през август 2017 г.

 

English version of this news item is HERE

31. 1. 2018