„КОРАДО-България“ с 21% ръст на печалбата през първото тримесечие на 2018 година

Българският производител на радиатори “КОРАДО-България” АД приключи първото тримесечие на тази година с отлични икономически показатели – в сравнение със същия период на 2017 г. печалбата преди данъчно облагане нарастна с над 20%, а приходите – с 10%.

От компанията обявиха своето удовлетворение от тези резултати, постигнати въпреки увеличението на цените на стоманата и спада на продажбите на единица продукция в сравнение с най-силното в историята на дружеството по продажба на единица продукция първо тримесечие на миналата година.

“Това стана възможно благодарение на адекватната продажна цена и продуктовия микс, реализиран на пазара”, коментира главният изпълнителен директор на чешката КОРАДО Груп Войтех Чамек. Българското дружество вече 20 години е част от групата, която е 5-ият най-голям производител в света на стоманени панелни радиатори.

След по-малко от месец, на 23 май т.г., Общото събрание на “КОРАДО-България” предстои да вземе решение във връзка с разпределението на печалбата през 2017 година. Нетната печалба на дружеството тогава достигна 4, 778 млн. лева като 72% от нея – 3,424  млн. лева, ще бъде предложена на акционерите като дивидент. Това е 0.26 лева на акция, точно толкова, колкото бе и за предходната 2016 година. Ако се отчете увеличението на акционерния капитал през август 2017 г. обаче, разпределеният дивидент е с 50% повече.

Общото събрание предстои да гласува и по още един важен въпрос, а именно да включи в Устава на дружеството възможността за разпределяне на 6-месечен междинен дивидент.

 

I-во тримесечие

2018

2017

2016

18/17

Приходи (хил.лева)

10 589

9 665

5 640

10%

Печалба преди данъчно облагане (хил. лева)

1 638

1 355

669

21%

Продажби (брой)

130 460

133 370

77 241

-2%

English version of this news item is HERE

Прочетете повече за предимствата да поставите панелни радиатори в дома си.

30. 4. 2018