Прессъобщение първо шестмесечие на 2018г.

Първото полугодие на 2018 г. е с най-високи резултати в историята на дружеството

"Много сме доволни, че отново имаме значително увеличение на печалбата от 20%. Този резултат съответства на намерението ни да започнем да плащаме шестмесечен дивидент", коментира г-н Войчех Чамек, изпълнителен директор на чешката компания КОРАДО Груп, след като бяха обявени финансовите резултати за първото полугодие на годинатана дъщерното българско дружество за производство на стоманени панелни радиатори КОРАДО-България.
Според г-н Чамек впечатляващият резултат на равнището на печалбата е постигнат въпреки нарастването на цените на стоманата и очаквания спад в продажбите на единица продукция (първото полугодие е по-слабият период в това отношение) и с връщането към нормалния бизнес цикъл.
Възможността за разпределяне на 6-месечен междинен дивидент бе включена в устава на компанията на Общо събрание на акционерите, проведено на 23 май т.г. Само след няколко месеца, на 19 септември 2018 г., на извънредно Общо събрание предстои акционерите да одобрят изплащането на дивиденти два пъти.Надзорният съвет на
Надзорният съвет на КОРАДО-България реши на свое заседание, проведено на 26 юли, около 40% от нетната печалба на дружеството в размер на 1 316 861 лв., да се разпредели като дивидент. Това ще представлява 0,10 лв. на акция.
Финансовите отчети за първата половина на годината са одобрени от одиторите (PwC), въпреки че това не се изисква по закон.

I-во тримесечие

2018

2017

2016

18/17

Приходи (хил.лева)

20 849

21 644

13 322

-4%

Печалба преди данъчно облагане (хил. лева)

3 563

2 977

1 502

20%

Продажби (брой)

250 882

292 883

195 969

-14%

English version of this news item is HERE

31. 7. 2018