“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” ЗАВЪРШИ 2018 Г. С 10% РЪСТ НА ПЕЧАЛБАТА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ОБОРОТЪТ НА КОМПАНИЯТА НАРАСНА С 3% НА ГОДИШНА БАЗА

Българският производител на радиатори „КОРАДО-България”, част от чешката КОРАДО Груп, една от най-големите компании за отоплителна и вентилационна техника  в Европа, за поредна година завършва с отлични финансови резултати.

Предварителният отчет на компанията за 2018 г. показва, че дружеството е постигнало 10% ръст на печалбата след данъчно облагане. От  4,778 млн. лева през 2017 г. тя е нараснала на 5,258 млн. лева през 2018 година.

3% e увеличението на оборота на годишна база – от 42, 630 млн. лева през 2017 г. на 44, 035 млн. лева през 2018 година.

 

2018

2017    

2016 

Приходи (хил. лв.)

   44 035

42 630

32 761

Печалба след данъчно облагане (хил.лв.)

   5 258

4 778

2 927

*Цитираните данни за 2018 г. са предварителни.

За повече информация:
Бойка Башлиева
0899991216
New Communication Studio Ltd.

English version of this news item is HERE

30. 1. 2019