Кариера

Ние сме модерна и динамична фирма, която има високи изисквания към управлението и контрола на качеството, търговската дейност, техническото развитие, обработката на отделните компоненти, информационните технологии и маркетинговите дейности. От това произтичат и високите  изисквания към нашите служители. Възнаграждение за хората, които работят с нас, както във фирмата-майка, така и в чешките, и чуждестранни дъщерни фирми, са:

  • качествената работна среда
  • надстандартното финансово оценяване
  • възможност за професионално израстване

За запазване тенденцията на развитие постоянно търсим способни служители, преди всичко с техническа насоченост, както от редиците на абсолвентите, така и сред опитните професионалисти. 

В случай на интерес към работа, моля изпратете ни своята биография на имейл: personalni@korado.cz.