Медиите за нас

ИНВЕСТОР.БГ: КОРАДО-България одобри програма за премийно разпределение на акции.

Всеки акционер, записан към 23 август, ще получи за 2 притежавани акции на дружеството още 1 допълнителна.

Цялата статия може да бъде открита ТУК

9. 8. 2017