”КОРАДО-България” отчете върхова 2017 г.

INVESTOR.BG - ”КОРАДО-България” отчете върхова 2017 г. 

(30.01.2018)

Българският производител на радиатори „КОРАДО-България” отчита върхови резултати. Предварителният финансов отчет на компанията за 2017 г. показва, че дружеството постига 63% ръст на печалбата преди данъчно облагане, 30% увеличение на продажбите и 14% повече продадени броя радиатори в сравнение с 2016 г., съобщава компанията.

С печалба от 5,311 млн. лева и продажби в размер на 42, 630 млн. лева, изминалата 2017 г. заема първо място по финансови резултати на годишна база в историята на дружеството.

И през четвъртото тримесечие на 2017 г. основни търговски партньори са компании от европейския пазар. Компанията отчита намаление на продажбите в размер на 10% в страни от ЕС спрямо предходната година и негативно развитие на общите продажби от 15%. Продажбите на територията на страната са в размер на 3 812 броя, което е около 3% от общите продажби. Към страни партньори от ЕС са реализирани 100 494 бр. панелни радиатори, а в държави извън Общността – 17 087 бр.

По повод рекродните годишни резултати от КОРАДО Груп, мажоритарен собственик на „КОРАДО-България”, заявяват, че са много доволни от представянето на българското предприятие. "За пореден път то потвърди своята дългосрочна жизнеспособност и все по-голямо значение за групата", казва главният изпълнителен директор на чешката компания майка Войтех Чамек.

Той обръща внимание и на факта, че отличните резултати на „КОРАДО-България” са постигнати въпреки покачващите се през последните години цени на стоманата. За сравнение, този фактор се отразява по-сериозно на групата като цяло и тя завършва 2017 г. с резултати, които са по-ниски от тези през 2016 г.

Чамек припомня също, че през изминалата година „КОРАДО-България” е една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. Осъществени са важни стъпки като влизането в премиум сегмента на борсата и сключването на договор за маркет мейкърство с “Елана Трейдинг”. За последните 3 години цените на акциите на българското дружество нарастват 4,2 пъти заедно с допълнително разпределените акции през август 2017 г. На 29 януари тази година те се търгуваха за 7,70 лева за ценна книга. 

Тази година дружеството ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката КОРАДО Груп. 


Прочетете повече за предимствата да поставите панелни радиатори в дома си.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

SEENEWS.COM - Heating radiator maker Korado Bulgaria's 2017 net profit rises (30.01.2018)

CAPITAL.BG - "Корадо - България" увеличи печалбата си с над 80% (31.01.2018)

PROFIT.BG - Корадо-България с рекордни финансови резултати за 2017 г. (30.01.2018)

MONEY.BG - "KOPAДO-Бългapия" oтчeтe peĸopднa 2017 гoдинa (30.01.2018)

INFOSTOCK.BG - 63% ръст на печалбата преди данъци на КОРАДО-България за 2017 г. (30.01.2018)

Прочетете повече за предимствата да поставите стоманени радиатори в дома си.

31. 1. 2018