В.Чамек: "Корадо-България" ще бъде сред най-големите производители на радиатори в Европа

INVESTOR.BG - В.Чамек: "Корадо-България" ще бъде сред най-големите производители на радиатори в Европа

Войтех Чамек е главен изпълнителен директор на КОРАДО Груп. Преди да навлезе в реалната икономика, той е работил за ЕБВР в Лондон (1992 - 1999 г.) и в чешката централна банка в Прага (1982 - 1992 г).

През 2018 г. „КОРАДО-България“ ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката КОРАДО Груп. Каква оценка давате на извървения път през тези години? Кои бяха най-големите трудности за израстването ви?

От чешка и от българска гледна точка, ние определяме постигнатото от „КОРАДО-България“ като голям успех. Чешкото предприятие КОРАДО АД  откри своята нискобюджетна производствена база с възможност да произвежда висококачествен продукт с разумни разходи. Местният персонал намери много уважаван и стабилен работодател с потенциал за растеж.

Най-голямата трудност беше да се определи и създаде подходящ мениджърски екип. Днес смятаме, че сегашното сътрудничество между чешки и български мениджъри е най-ефективното.

През 2017 г. „КОРАДО-България“ бе една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. На какво дължите този успех?

Виждаме две конкретни причини. Първата със сигурност е много обещаващият финансов резултат, а втората е прозрачността и откритостта към всички наши акционери, като акцентът е върху пълното отчитане както пред всички органи на капиталовия пазар, така и пред инвеститорите.

Като компания, която е на пазара от над 20 години каква е вашата оценка - през БФБ ли минава пътят към порастването на една компания?

За нас отговорът е доста прост. Ние определено вярваме в този начин на капиталово финансиране. Вторичното публично предлагане, завършено през януари 2015 г., го доказва.

Какво ви даде публичният статут и защо според вас все още са малко компаниите, които се листват на борсата? Страх или апатия от излизане на борсата изпитват те?

Статутът на публично дружество, търгувано на пазара в сегмент „Premieum“, ни даде престиж сред общността на инвеститорите и като цяло отвори за нас нови възможности за финансиране на нашия бизнес. Може би има две причини, поради които компаниите все още не са толкова активни на капиталовия пазар. Първо, все още има много евтини пари, т.е. те нямат нужда от това. Второ, борсовият пазар изисква значително по-високо ниво на отчитане, прозрачност, регулиране и т.н., които някои компании може да не са склонни да спазват.

Открито обявихте намерението си да влезете в SOFIX през 2018 г. Какъв период сте си поставили за изпълнение на критериите за влизане в индекса? Очаквате ли това да се случи по време на ребалансиранията тази година?

Това е нашата цел за 2018 или 2019 г. От друга страна, нямаме конкретен срок, тъй като не сме под натиск. Според нашите изчисления сме съвсем близо до тази цел. За да го достигнем, означава да имаме още няколко десетки идивидуални акционери. Ето защо се опитваме да привлечем повече такива инвеститори в отбора на нашите акционери.

Ако обърнем поглед към финансовите данни на компанията - „КОРАДО-България“ отчете върхови резултати през 2017 г. Какво стои зад този значителните ръстове и планирате ли увеличение на дивидента предвид добрите резултати?

Зад резулатите ни стоят цялостният контрол на производствените разходи, включително достъпът до алтернативни доставчици на суровини в сравнение с установените западноевропейски доставчици, производството на радиатори за баня, което за пръв път се случва целогодишно, както и способността ни да се справим с проблема с по-високите цени на стоманата.

Определено искаме да възнаградим нашите акционери. Нивото на дивидент ще остане на същото ниво като предходната година, т.е. 0,26 лв. на акция. Но ако вземете предвид, че всеки акционер има 50% повече акции отпреди година, това е много добра печалба.

Преди четири години беше обявена инвестиционната програма в размер на 25 млн. лв. Какво е постигнато досега и на какъв етап е подготовката на ключовите инвестиции в бояджийски цех и съпътстващата го инфраструктура и технологии?

Инвестициите ни включват втора заваръчна линия за производство на стоманени панелни радиатори в размер на 6 млн. лв. (ноември 2014 г.) - чисто нова линия за производство на радиатори за баня за приблизително 4 млн. лв. (април 2016 г.), топлоизолация на основните производствени съоръжения, газификация и придобиване на нова земя и сграда (1,3 млн. лв.), реализирани през 2017 г. Продължава обсъждането и анализът на процеса на боядисване на радиаторите за баня и изграждането на производствена линия в тази връзка.

Това ли ще бъде основната инвестиция на “КОРАДО-България” през 2018 г. или може да очакваме още новини от компанията?

Решението за нова линия за боядисване на радиатори за баня определено е най-важното, освен че очакваме инвестиции и в новопридобитата производствена база.

Как ще характеризирате европейския пазар, който е ваш основен търговски партньор. Споделяли сте по-рано, че след няколко десетилетия на бурен растеж при производството на радиатори в Европа през последните години е започнал обратният процес и резултатът ще бъде оцеляване на най-приспособените. Достатъчно здраво ли се е приспособила “КОРАДО-България”, за да оцелее?

“КОРАДО-България” със сигурност. Не можем директно да коментираме представянето на нашите конкуренти, но можем да се съмняваме, че нашите установени западноевропейски конкуренти са постигнали същото. Все още вярваме, че на пазара ще се задържат само най-приспособимите.

Предвид това, очаква ли се недостиг на капацитет, който да доведе до изграждане на нов завод в България?

Знаете, че миналата година придобихме повече от 3 хектара свободна земя плюс производствена сграда. Тези активи приемаме като резерв за бъдещо развитие. Така че вече сме готови и очакваме бъдещото развитие.

В краткосрочен план сме готови да поемем потенциалното по-голямо търсене. Затруднението може да бъде недостигът на персонал, но в рамките на Групата, сме в състояние да го преодолеем.

Как покачващите се цени на стоманата се отразяват върху производството и какви са вашите прогнози за движението на цените през 2018 г. ?

Едно от предимствата на “КОРАДО-България” е местоположението му, което означава достъп до по-евтини суровини, произведени в Източна Европа или дори извън ЕС (Турция, Сърбия, т.н.). От друга страна, не виждаме потенциал за намаляване на цените на стоманата, техникократичните мерки от ЕС към руския и китайския износ на стомана ще поддържат ръста на цените. Със сигурност имате предвид и намерението на г-н Тръмп да установи стоманени мита за внос в САЩ. Да, това ще има допълнително въздействие върху цените на стоманата.

Към какво е насочена бизнес линията на “КОРАДО-България” през 2018 г., както и в следващите години?

2018 година разглеждаме като годината на стабилизацията. След години на значителни промени и много бързо развитие, бихме искали да укрепим позицията си, да интегрираме новопридобитите бази и да приключим обсъждането за бояджийската технология на радиаторите за баня. През следващите години “КОРАДО-България” да се присъедини към клуба на 5-те най-големи европейски производители на стоманени панелни радиатори.

English version of the interview can be found HERE.

Прочетете повече за предимствата да поставите панелни радиатори в дома си.

Прочетете повече за предимствата да поставите стоманени радиатори в дома си.

12. 4. 2018