Приходите на "Корадо България" падат, но печалбата расте

CAPITAL.BG - Приходите на "Корадо България" падат, но печалбата расте

(31.07.2018)

Приходите на производителя на радиатори "Корадо България" са се понижили, но печалбата се увеличава. Това става ясно от отчета на компанията за полугодието. Тя е продала по-малко бройки отоплителни уреди, но заради оптимизиране на разходи нетният финансов резултат се увеличава до 3.2 млн. лв. при 2.98 млн. лв. година по-рано.

"Много сме доволни, че отново имаме значително увеличение на печалбата от 20%. Този резултат съответства на намерението ни да започнем да плащаме шестмесечен дивидент", коментира в прессъобщение Войчех Чамек, изпълнителен директор на компанията.

Според Чамек този резултат е постигнат въпреки нарастването на цените на стоманата и очаквания спад в продажбите на единица продукция и с връщането към нормалния бизнес цикъл.

В края на май общото събрание на акционерите промени устава, с което се даде възможност да се разпределя дивидент два пъти в годината.

Освен това надзорният съвет реши на свое заседание, проведено на 26 юли, около 40% от нетната печалба за полугодието (1 316 861 лв.) да се разпредели като дивидент. Това ще представлява 0.10 лв. на акция, се посочва в съобщението. Предложението ще се разглежда на извънредно общо събрание на 19 септември.

"Корадо България" стана една от звездите на българския капиталов пазар през последните години. В основата на това бяха добрите финансови резултати, заявката на ръководството да повиши ликвидността, редовна дивидентна политика и добро корпоративно управление. От началото на годината акциите на компанията са се повишили с 6-7% въпреки общия пазарен спад, а капитализацията й е почти 100 млн. лв.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

SEENEWS.COM - Korado Bulgaria grows H1 pre-tax profit by 20% y/y (30.07.2018)

INVESTOR.BG -Печалбата на „КОРАДО-България” нараства с 20% за полугодието (30.07.2018)

PROFIT.BG - КОРАДО-България с ръст на печалбата от 20%  (30.07.2018)

MONEY.BG -  КОРАДО-България с ръст на печалбата от 20%  (30.07.2018) 

INFOSTOCK.BG - КОРАДО-България с ръст на печалбата от 20% (30.07.2018)

Прочетете повече за предимствата да поставите стенни конвектори в дома си.

Прочетете повече за предимствата да поставите стоманени радиатори в дома си.

31. 7. 2018