КОРАДО-България остава стабилна, въпреки извънредната обстановка в света

INFOSTOCK.BG - КОРАДО-България остава стабилна, въпреки извънредната обстановка в света

(18.3.2020)

Производителят на стоманени радиатори KORADO-България обяви одитирания годишен доклад за дейността си през 2019 г., както и годишните си финансови отчети. Ръководството на компанията потвърждава вече заявеното си становище, че резултатите са в съответствие с очакванията и въпреки известното намаление на печалбата, промени в дивидентната политика не се очакват.

Във връзка с настъпилата извънредна обстановка в света, причинена от коронавируса и ударила тежко редица дейности и производства, чешката група KORADO, част от която е и българското дружество КОРАДО-България, не очаква негативно развитие от оперативна гледна точка. За разлика от автомобилната индустрия, петият най-голям производител на стоманени панелни радиатори в Европа няма доставчици от най-засегнатите страни, каквито са Китай и Южна Корея. Отражението по-скоро ще е от бизнес гледна точка - отмяна на важни събития като срещи с инвеститори, участие в панаири и изложения и други.

"По-различно е положението с цените на стоманата, което засега е неясно. В Китай има огромни производствени мощности, които в момента не използваме. Пазарът като цяло обаче ще бъде повлиян в някаква степен и е трудно да се предположи по кой път ще тръгнат цените на стоманата", отбелязват от мениджмънта на КОРАДО. 

Въпреки трудните икономически условия и постоянно повишаващите се цени на основните материали, използвани в производството, 2019 г. беше успешна за КОРАДО-България, коментира нейният изпълнителен директор Иржи Ржезничек. Според него основна цел на дружеството е да запази пазарния си дял в сегмента на панелните радиатори, които са  основно производство. Расте интересът към тръбните  радиатори поради високото им качество и изключително разнообразните възможности от гледна точка на дизайна.

През 2019 г. КОРАДО-България произведе над 455 хиляди броя панелни радиатори и над 87 хиляди тръбни отоплителни тела. Печалбата след данъци e в размер на 4,262 млн. лева, което е с 19% по-малко от 2018 г., когато беше 5,254 млн. лева. Намалението тук се дължи на увеличените цени на основни материали и на по-високите разходи за възнаграждения  на работниците и служителите. Проектът за тяхното дялово участие (ESOP) бе реализиран успешно с разпределението на 12 000 акции.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

Money.bg - "Kopaдo-Бългapия" oтчитa cпaд нa пeчaлбaтa, нo зaпaзвa дивидeнтитe (18.03.2020)

seenews.com - Bulgaria-active Korado sees no threat to operations from coronavirus (18.03.2020)

 

18. 3. 2020