2% ръст на печалбата през първите 9 месеца на 2020 г.

2% ръст на печалбата за КОРАДО-България през първите 9 месеца на 2020 г.

(30.10.2020)

Производителят на стоманени радиатори КОРАДО-България оповести финансовите си резултати за първите 9 месеца на тази година. Компанията, която е част от чешката група КОРАДО, завършва периода с 2% ръст на печалбата в сравнение със същия период на миналата година. Позитивна e тенденцията  и при продажбите, където намалението за периода януари – октомври е 10%. За сравнение, през първото полугодие беше 18%. Продажбите през първите 9 месеца на 2020 г. са по-високи от тези за същия период на 2019  г. с 4%. От компанията-майка заявиха, че са доволни от резултатите на българското  дружество предвид специфичните условия на пазара през тази година.

Позитивна промяна настъпи и на някои пазари на КОРАДО-България като България и Украйна. С помощта на компанията-майка и нейните солидни позиции, КОРАДО-България успя да намали загубите си през първото полугодие на тази година. Делът на продажбите към компанията майка е с 6% по-висок от всички продажби през миналата година. КОРАДО-България е в процес на догонване на резултатите си в Унгария и Румъния.

Очакванията на компанията за останалата част от годината към момента са предпазливо положителни.

КОРАДО-България следва стабилна дивидентна политика, независимо от непредвидените през тази година обстоятелства, засегнали цели индустрии в света. Общото събрание на акционерите на компанията одобри през м. септември размера на дивидента за първото полугодие на тази година, а именно 1, 317 млн. лв. от общата печалба в размер на 2,402 млн. лв., или 0,10 лв. на акция,  запазвайки нивото от последните 6 месеца на 2019 година.

 
ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.com - Korado Bulgaria Korado Bulgaria's 9-mo net profit rises 2%, revenue falls (30.10.2020)

investor.bg – “Корадо” записа лек ръст на печалбата през деветмесечието (30.10.2020)

 

 

30. 10. 2020