КОРАДО-България предлага 0.1 лв. дивидент на акция за първото полугодие на 2021 г.

КОРАДО-България предлага 0.1 лв. дивидент на акция за първото полугодие на 2021 г.

(28.7.2021)

Надзорният съвет на КОРАДО-България проведе днес редовното си заседание и взе решение относно дивидентната политика на компанията за първата половина на 2021 година.

След въвеждането на новото законодателство, позволяващо изплащане на 6-месечен дивидент, КОРАДО-България следва политиката за изплащане на 0,1 лв. на акция. Предложението, което бе взето днес, запазва традицията от 0,1 лв.  за акция, като общо за първото полугодие на 2021 г. ще бъдат изплатени 1 316 861 лeва.

Очаква се решението на Надзорния съвет да бъде одобрено от акционерите на компанията на извънредното им общо събрание на 15 септември т.г. в гр. Стражица.

Общият дивидент на акция за 2020 г. бе 0,29 лева, като за първата половина на същата година бе 0,1 лева (общо 1 317 милиона), а за втората - 0,19 лева (общо 2 502 милиона лева).

Акциите на българската компания се търгуват в премиум сегмента на Българската фондова борса.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.bg - Korado Bulgaria proposes flat dividend for H1 (28.07.2021)

28. 7. 2021