Пазарна информация

Данни за емисията
Борсов код 4KX
ISIN код на емисията BG11LUSTAT13
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 13 168 614
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 16.12.1997
Пазар Сегмент акции Premium
Резултати от последната търговска сесия
Цена на предходно затваряне 7.2
Най-висока дневна цена -
Най-ниска дневна цена -
Средно-претеглена -
Промяна (%) -