Декларация за достъпност

Операторът на този уебсайт декларира, че се стреми тези страници да бъдат максимално достъпни по съдържание и всички останали функции за всички Потребители на интернет.

Съдържателната страна на презентацията е изготвена от HTML5, визуалната страна на презентацията чрез използване на CSS3.

При създаване на тези уебсайтове бяха взети под внимание Методическите указания на МВЧР към постановление № 64/2008 Сб. (постановление за достъпност), основните норми WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, от дата 11. 12. 2008), с подчертаване на изпълнението на правилата на ниво A, както и методическите указания на проекта „Blind Friendly Web 2.3“ Обединена организация на хората със зрителни увреждания в ЧР (от дата 31. 3. 2005).

Препоръчителни разширения на браузъра

Във формат PDF предлагаме някои документи и допълнителна информация, които са твърде големи и е подходящо да бъдат изтеглени. За изобразяване на тези документи е необходимо да има инсталиран браузър Adobe Reader, който е безплатен за изтегляне на страниците на дружеството Adobe Systems, Inc.

Част от документите е публикувана в някои от форматите на апликация Microsoft Office. За всички тези формати има на разположение на страниците на дружество Microsoft браузър, който можете да изтеглите безплатно и да инсталирате във Вашия компютър; евентуално можете да изтеглите безплатно канцеларския пакет Open Office.