Декларация за защита на данните

 

Събиране на информация и нейното използване

Достъпът до страниците www.korado.bg може да бъде от страна на Оператора обусловен от предоставяне на някои лични данни на Потребителя по смисъла на закон № 101/2000 Сб., за защита на личните данни, а евентуално и други правни предписания с валидно звучене. В такъв случай Операторът ще борави с тези данни в съответствие с валидните правни предписания. Чрез предоставяне на тези данни Потребителят изразява съгласие с обработката на личните данни от Оператора.

Предаване на лични данни

Операторът работи съвместно със субекти, които му предоставят различни услуги. Тези субекти, ако са упълномощени за това, могат да боравят с личните данни на Потребителя, при което с тази информация работят само при изпълнение на своите задължения и не могат да я използват с друга цел. Операторът не продава, не прехвърля и не съобщава лични данни на трети страни.

Но Операторът си запазва правото да използва или предава всички данни, които са необходими за спазване на правните предписания, за защита на интегритета в мрежата, за изпълнение търсенето на Потребителя, или при съдебен процес и разследване с обществен интерес.

Ако Потребителят иска да коригира лични данни, които има за него Операторът, може да заяви това на имейл адрес info@praguebest.cz или на пощенския адрес на Оператора посочен на страницата за авторските права.

Кодове на трети страни

На този уебсайт използваме кодовете от дружество Google, Inc. (по-долу само „Google“), които ни помагат да анализираме поведението на посетителите на този уебсайт.

Google Analytics

Тези страници използват услугата на Google Analytics, предоставяна от Google. Услугата Google Analytics използва "бисквитки", които представляват текстови файлове запазвани във Вашия компютър, които позволяват анализ на начина на използване на тези страници от техните Потребители. Информацията генерирана от "бисквитките" за използването на сайта (в това число Вашите IP адреси) ще бъде пренесена от Google и съхранена в сървърите в Съединените щати.

Google ще използва тази информация с цел оценяване използването на страницата и съставяне на доклади за нейната активност, предназначени за нейния оператор, а също така за предоставяне на други услуги, отнасящи се до дейностите на страницата и използването на интернет въобще. Google също така може да предоставя тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако такива трети лица обработват тази информация за Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, с които разполага. Можете да откажете използването на бисквитките чрез опция в съответната настройка във Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, няма да можете изцяло да използвате всички функции на този сайт. Чрез използването на тази страница давате съгласие с обработката на данните за Вас от дружество Google и то по начина, и с цел посочени по-горе.

Подробна информация за Google Analytics и защитата на личните данни ще намерите на: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ако искате да предотвратите наблюдението, можете да инсталирате допълнение във Вашия уеб браузър: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Бисквитки

„Бисквитките“ представляват сведения, които от интернет страниците се прехвърлят на хард диска на компютъра на Потребителя. Бисквитките позволяват на интернет страницата да запомня важна информация, която облекчава нейното по-нататъчно използване от Потребителя.

Както повечето интернет страници и страниците на Оператора използват бисквитки. Въз основа на анонимни обекти на данни например Операторът проследява общия брой на посетителите на тези страници.

Ако Потребителят не желае да използва бисквитки или ако желае интернет браузърът да информира за използването на бисквитки, трябва да избере съответната опция в своя интернет браузър. Ако Потребителят блокира всички бисквитки, няма да може да използва някои от фунциите на тези страници.

Връзки към други сайтове

На страниците www.korado.bg са посочени връзки към сайтове, над които Операторът няма контрол. Ако Потребителят посети някоя от тези страници, би трябвало да се запознае с тяхното осигуряване на защита на личните данни. Операторът не носи никаква отговорност за методите и политиката на други субекти.

Промени в политиката за защита на личните данни

Операторът запазва правото си по всякакъв начин и по всяко време да променя своята политика за защита на личните данни, при което актуалното състояние ще бъде винаги поместено на тези страници.

Задължения на Потребителите

При използване на тези страници Потребителят няма право да се намесва в сигурността на тези страници, не може да използва тези страници за прехвърляне на вредни файлове и да се опитва да проникне в обществено недостъпните места на тези страници. Потребителят също така е длъжен да уважава авторските права на Оператора над тези страници.

Търговски марки

Някои наименования или обозначения на продукти и дружества посочени на тези страници могат да бъдат защитени марки на съответните собственици и използват по този начин защита съгласно валидните правни предписания. За тяхното по-нататъчно използване е необходимо запознаване с тези предписания.

Отговорност и компетентност

Евентуални рискове, произтичащи за Потребителя от използването на тези страници, са изцяло за сметка на Потребителя и Операторът не носи никаква отговорност за тях. Всички спорове, възникнали във връзка с използването на тези страници, ще бъдат разглеждани на място от съответния съд в Чешката република и в съответствие с правните предписания на Чешката република.

Разпоредбите на тези Правила, които по някаква причина станат неприложими, ще се считат за отделими от останалите разпоредби и няма да имат влияние на тяхната валидност и приложимост.