Име на оборудванетоВключени в комплекта
KORAVENT 100

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 500 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър
тип G3, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация

KORASMART 1100 и 1100T

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 500 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър тип G2, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация

KORASMART 1200 и 1200T

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 500 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър тип G2, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация

KORASMART 1300

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 395 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър тип F7, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация

KORASMART 1400

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 395 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър тип F7, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация

SENSOBOX

сензор, крепежни елементи (щифтове, винтове за дърво), инструкции за експлоатация

KORASMART TUBE 2400 и 2400E

вентилационен рекуператор, PVC тръба, L = 395 mm, покривна решетка – бяла, крепежни елементи (щифтове, винтове), филтър тип F7, монтажна схема, инструкции за инсталиране, инструкции за експлоатация