Закрепване на панелните отоплителни тела RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M

За закрепване към стената препоръчваме използването на Завинт- ваща се конзола 18/120 (Z-U144) - винаги 2 броя. При използване на конзоли Z-U140 и Z-U300 необходимият брой на конзолите съвпада с броя на горните окачалки. При използване на конзола Z-U320 трябва да се използват винаги четири конзоли.

Препоръчани конзоли – Тип№ за поръчкаТип 10 Тип 20
Завинтваща се конзола 15/120Z-U140x
Завинтваща се конзола 18/120 Z-U144xx
Стенна конзола обикновенаZ-U320xx
Стенна конзола обикновена - ъгловаZ-U300xx