Често задавани въпроси

Как се променя разположението на извода за входяща и изходяща вода при изпълнение Ventil Kompakt в зависимост от разположение на долно свързване вдясно, вляво или централно с принудителна циркулация на топлоносителя?

Долно дясно свързване:

модел RADIK VK при типове 10, 11, 20, 21, 22, 33

модел RADIK VKU при типове 20, 21, 22, 33

модел RADIK COMBI VK при тип 22

Долно ляво свързване:

модел RADIK VKL при типове 10, 11, 20, 21, 22, 33

модел RADIK VKU при типове 20, 21, 22, 33

Долно централно свързване:

модел RADIK VKM при типове 10, 11, 20, 21, 22, 33

Важно в практиката:

Изводите за тръбите на входящата и изходяща вода имат стъпка 50 мм и изводът за входящата вода винаги е този по-отдалечения от вентила – вж. иконите: