Често задавани въпроси

Шаблонът за монтаж на RADIK в изпълнение Ventil Kompakt се състои от четири части, от които инсталаторът трябва да си избере при поръчката. Какво трябва да има предвид?

Монтажният шаблон може да бъде използван при всички модели панелни отоплителни тела на фирма „КОРАДО“ с долно свързване със стъпка 50 мм. Става въпрос за следните модели панелни отоплителни тела:

 • RADIK VK
 • RADIK VKU
 • RADIK VKL
 • RADIK COMBI VK
 • RADIK VKM
 • RADIK PLAN VK
 • RADIK PLAN VKL
 • RADIK PLAN VKM
 • RADIK PLAN VERTIKAL - M
 • RADIK LINE VERTIKAL - M
 • RADIK HYGIENE VK
 • RADIK CLEAN VK
 • RADIK RC VKU
 • RADIK RC PLAN VK
 • RADIK RC PLAN VKL

Монтажният шаблон се състои от 2 основни части – метал / фиксираща планка / и свързваща част. При всяка от тях има избор от два варианта:

Избор на „Метал“:

Зависи от модела и типа монтирани отоплителни тела.

Метал 100Метал 155
предназначен за всички модели (освен тип VKU 33 ) за всички модели без изключение

Избор на „Свързваща част“:

Зависи от типа арматура за свързване на отоплителното тяло.

Свързваща част с вътрешни резби G½Свързваща част с външни резби G¾
за арматури с външна свързваща резба G ½ напр. затварящо завинтване (ако са използвани тръби от черна стомана) за арматури с гайка с вътрешна резба G¾ напр. компактна арматура тип "H"* (ако са използвани тръби от мед, пластмаса или комбинация от пластмаса и метал)

* Внимание:

2 бр. редуктори ½" на ¾", които са необходими за свързване на отоплителните тела със свързващата арматура, се използват при монтажа на отоплителното тяло.

Важно в практиката:

Вж. упътване за използване на монтажния шаблон 

Използване на монтажен шаблон