Често задавани въпроси

Могат ли да се определят размерите на телата въз основа на размерите на стаята?

Определянето на големината на телата въз основа на вътрешните обеми на стаите („чрез кубици“) в миналото е било любим начин, тъй като ставало въпрос за много просто изчисление. Конструкциите на сградите в миналото позволявали да се използва този опростен метод, защото различията в топлинно-техническите качества на обектите били значително по-малки, отколкото сега. В днешно време намаляването на разходите за топлина (саниране, пасивни домове и др.) вече не позволява да се използва този метод. Причината е много проста – значителна неточност. И може да доведе след това до лош проект – под/надценяване на отоплителната система. Като възможни резултати от лошия проект на системата спадат по този начин повишаване на инвестиционните разходи, неефективна и неикономична експлоатация. Затова еднозначно препоръчваме да се изхожда от изчисляване на топлинните загуби, които служат за основа при проектиране на големината на новите отоплителни тела.