KORAFLEX FV

Cъществуват места с по-големи загуби на топлина. На такива места, където е необходимо да се увеличи ефективността при запазването на отличен дизайн, изберете подови конвектори с вентилатор и оптимализирана конвекция.

  • служи  за   отопление
  • висока топлинна мощност
  • тих режим на работа
  • възможност за управление чрез BMS (Building    Management System)