KORATHERM HORIZONTAL, K23H, K33H, K44H, K46H

Дизайнерски радиатори с хоризонтално ориентирани профили и долно свързване

KORATHERM HORIZONTAL е радиатор с височина само  144, 218 или 292 mm, модел от дизайнерската серия радиатори с хоризонтално ориентирани профили, позволяващи долно странично свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. Типове 44 и 46 са комбинация от два радиатора. Частите за свързване са включени. Радиаторите нямат заварени окачалки на заден панел. Те са предназначени за монтаж на под с подови конзоли. Монтажните елементи не са включени към радиатора.

Технически параметри

Височина (H)144, 218, 292 mm
Дължина (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
- Typ K23H 160 mm
- Typ K33H 177 mm
- Typ K44H248 mm
- Typ K46H328 mm
-
Свързващо разстояниеL - 50 mm
Свързваща резбаG ½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане0,4 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ K23H Typ K33H Typ K44H Typ K46H
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 144 218 144 218 292 144 218 144 218
500 290 432 416 537 650 496 705 584 853
600 347 518 499 644 780 595 845 700 1023
700 405 604 582 751 910 694 986 817 1194
800 463 690 666 858 1040 794 1127 934 1364
900 521 777 749 966 1170 893 1268 1050 1535
1000 579 863 832 1073 1300 992 1409 1167 1705
1100 637 949 915 1180 1430 1091 1550 1284 1876
1200 695 1036 998 1288 1560 1190 1691 1400 2046
1400 811 1208 1165 1502 1820 1389 1973 1634 2387
1600 926 1381 1331 1717 2080 1587 2254 1867 2728
1800 1042 1553 1498 1931 2340 1786 2536 2101 3069
2000 1158 1726 1664 2146 2600 1984 2818 2334 3410
2300 1332 1985 1914 2468 2282 3241 2684 3922
2600 1505 2244 2163 2790 2579 3663 3034 4433
3000 1737 2589 2496 3219 2976 4227 3501 5115

Hачин на свързване

Преглед на типовете