KORATHERM HORIZONTAL - M

Дизайнерски отоплителни тела с хоризонтално ориентирани профили и долно централно свързване

Луксозно съчетание на елегантност и ефективност представлява KORATHERM HORIZONTAL - M. Предлага се като подходящо решение за отопляване на помещения с големи стъклени конструкции като напр. витрини, зимни градини, панорамни прозорци, остъклени пасажи, вестибюли и др.

Предназначен е за двутръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топлоносителя, отоплителните профили са ориентирани водоравно. Свързването към отоплителната система е винаги долно централно със свързваща стъпка 50 мм. Има 2 долни извода с вътрешна резба G ½, обезвъздушителен вентил и метална тапа с резба G ¼. Типове 11, 20, 21 и 22 се доставят с горна покриваща решетка.

При долното централно свързване препоръчваме използване на свързваща арматура HM.

Конструктивното решение позволява доизсушаване на текстил. В нашата оферта сега ще намерите сушилни и окачалки, които разширяват практическото използване на дизайнерските отоплителни тела KORATHERM.

Технически параметри

Височина (H)218, 366, 514, 588, 662, 884 mm
Дължина (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)61, 72, 115 mm
Свързващо разстояниеh = 50 mm
Свързваща резба2 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане0,4 MPa
Изпитателно налягане0.52 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението  ξT.

ТипКоефициент на съпротивлението
ξT [-]
Дебитен коефициент
AT [m²]
K11HM 135,3 2,44 × 10-5
K20HM, K21HM, K22HM 105,7 2,76 × 10-5

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

K11HM K20HM K21HM K22HM
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 366 514 588 662 884 366 514 588 662 884 218 366 514 588 662 884 218 366 514 588 662 884
500 371 495 556 618 805 291 436 564 624 680 837 375 604 777 854 927 1119
600 383 509 569 629 799 445 593 667 741 966 349 523 677 748 816 1004 449 724 932 1025 1112 1343
700 447 594 664 734 932 519 692 778 865 1127 407 610 790 873 952 1172 524 845 1088 1196 1297 1567
800 510 678 759 838 1066 594 791 890 988 1288 465 697 902 998 1088 1339 599 966 1243 1366 1482 1790
900 574 763 854 943 1199 668 890 1001 1112 1449 523 784 1015 1122 1224 1507 674 1086 1399 1537 1668 2014
1000 638 848 949 1048 1332 742 989 1112 1235 1610 581 871 1128 1247 1360 1674 749 1207 1554 1708 1853 2238
1100 702 933 1044 1153 1465 816 1088 1223 1359 1771 639 958 1241 1372 1496 1841 824 1328 1709 1879 2038 2462
1200 766 1018 1139 1258 1598 890 1187 1334 1482 1932 697 1045 1354 1496 1632 2009 899 1448 1865 2050 2224 2686
1400 893 1187 1329 1467 1865 1039 1385 1557 1729 2254 813 1219 1579 1746 1904 2344 1049 1690 2176 2391 2594 3133
1600 1021 1357 1518 1677 2131 1187 1582 1779 1976 2576 930 1394 1805 1995 2176 2678 1198 1931 2486 2733 2965
1800 1148 1526 1708 1886 2398 1336 1780 2002 2223 2898 1046 1568 2030 2245 2448 3013 1348 2173 2797 3074 3335
2000 1276 1696 1898 2096 2664 1484 1978 2224 2470 3220 1162 1742 2256 2494 2720 1498 2414 3108 3416 3706

Hачин на свързване

Преглед на типовете