RADIK MATERNELLE VKL

Панелни отоплителни тела с ляво долно свързване за детски градини

Панелните отоплителни тела RADIK MATERNELLE VKL  са допълнение на продуктова версия VENTIL KOMPAKT, което позволява ляво долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Специалната изработка на радиаторите MATERNELLE не позволява навлизането на гореща вода в предния панел. Това осигурява безопасна температура на повърхността. В задната страна са заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 32 VKL155 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво долно
Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ 32
Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900
400 397 492 582 670 756 926
500 496 615 728 838 946 1158
600 595 737 873 1005 1135 1389
700 694 860 1019 1173 1324 1621
800 794 983 1164 1340 1513 1852
900 893 1106 1310 1508 1702 2084
1000 992 1229 1455 1675 1891 2315
1100 1091 1352 1601 1843 2080 2547
1200 1190 1475 1746 2010 2269 2778
1400 1389 1721 2037 2345 2647 3241
1600 1587 1966 2328 2680 3026 3704
1800 1786 2212 2619 3015 3404 4167
2000 1984 2458 2910 3350 3782 4630
2300 2282 2827 3347 3853 4349
2600 2579 3195 3783 4355 4917
3000 2976 3687 4365 5025 5673

Hачин на свързване

Преглед на типовете