RADIK PLAN VKM8

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и универсално свързване

RADIK PLAN VKM8 представлява панелно отоплително тяло с гладък преден панел (версия PLAN) във версия VENTIL KOMPAKT. Конструкцията му позволява средно долно или дясно долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. В задната му част има заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 11 PLAN VKM8 65 mm
- Тип 20 PLAN VKM8 68 mm
- Тип 21 PLAN VKM8 68 mm
- Тип 22 PLAN VKM8 102 mm
- Тип 33 PLAN VKM8 157 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно, дясно долно
Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Дължина [mm]

Hачин на свързване