RADIK RC LINE VKL

Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии и ляво долно свързване

RADIK RC LINE VKL представлява значителна иновация в областта на отоплението. Става въпрос за първото отоплително тяло с управляемо протичане, което позволява пълно затваряне на протичането на отоплителната вода през задния панел. По този начин 87% от отоплителния период е възможно да се използва по-високо топлоодаване от предния панел, да се постигне топлинен комфорт при по-ниска температура на въздуха в помещението и да се спестят така до 15% от годишните разходи за отопление.

Каква е разликата между тяло с управляемо протичане и останалите панелни тела?

Моделът RADIK RC LINE VKL  е панелно отоплително тяло с гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии във версия RADIK RC и VENTIL KOMPAKT, който позволява ляво долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. На задната страна не са заварени окачалки

Benefits of radiators RADIK RC


The cost saving up to 15% of your average
annual heating costs.

Eco-friendly operation.


For most of the heating season you can heat only with the front panel. 

Full heat output is needed for only 3-5 weeks in the season.


Faster warming of the front panel.

Better utilization of radiant heat for a higher thermal comfort.


Reduction of heat losses of the wall behind the radiator.

Power limit up to 73% when heating only with the front panel.

Revolutionary Technology of Controlled Flow

Are you interested in seeing how the revolutionary technology of controlled flow works? Watch a short video:

Повече информация

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 20 RC LINE VKL68 mm
- Тип 21 RC LINE VKL 68 mm
- Тип 22 RC LINE VKL102 mm
- Тип 33 RC LINE VKL157 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво долно
Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 20 RC LINE VKL Тип 21 RC LINE VKL Тип 22 RC LINE VKL Тип 33 RC LINE VKL
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 312 361 410 509 291 358 424 489 554 684 379 475 566 652 736 897 535 676 809 936 1059 1292
500 390 452 513 637 364 448 530 611 692 856 474 594 707 816 921 1122 669 845 1011 1171 1324 1616
600 468 542 615 764 436 538 636 733 830 1027 569 712 848 979 1105 1346 802 1013 1213 1405 1589 1939
700 546 632 718 891 509 627 742 855 969 1198 664 831 990 1142 1289 1570 936 1182 1415 1639 1854 2262
800 624 722 820 1018 582 717 848 978 1107 1369 758 950 1131 1305 1473 1794 1070 1351 1618 1873 2118 2585
900 702 813 923 1146 654 806 954 1100 1246 1540 853 1068 1273 1468 1657 2019 1203 1520 1820 2107 2383 2908
1000 780 903 1025 1273 727 896 1060 1222 1384 1711 948 1187 1414 1631 1841 2243 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1100 858 993 1128 1400 800 986 1166 1344 1522 1882 1043 1306 1555 1794 2025 2467 1471 1858 2224 2575 2913 3554
1200 936 1084 1230 1528 872 1075 1272 1466 1661 2053 1138 1424 1697 1957 2209 2692 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1400 1092 1264 1435 1782 1018 1254 1484 1711 1938 2395 1327 1662 1980 2283 2577 3140 1872 2365 2831 3277 3707 4523
1600 1248 1445 1640 2037 1163 1434 1696 1955 2214 2738 1517 1899 2262 2610 2946 3589 2139 2702 3235 3746 4237 5170
1800 1404 1625 1845 1309 1613 1908 2200 2491 1706 2137 2545 2936 3314 2407 3040 3640 4214 4766
2000 1560 1806 2050 1454 1792 2120 2444 2768 1896 2374 2828 3262 3682 2674 3378 4044 4682 5296

Hачин на свързване