RADIK VKM8

Панелно отоплително тяло с универсално свързване

Модел RADIK VKM8 е панелен радиатор във версия  VENTIL KOMPAKT, който позволява долно средно  или дясно долно свързване към отоплителната система . Типове 20, 21, 22и  33 имат еднакво разстояние от стената при долно средно свързване . На задната страна на радиатора са заварени по две горни и долни окачалки, а радиатори с дължина над 1800 mm са с шест заварени окачалки.

Отоплителните тела RADIK VKM8 са проектирани като модерна част от отоплителните системи с принудителна циркулация с хоризонтални тръби, разположени под радиаторите в пода, в стената или по продължението на стената, покрити с декоративни профили.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 10 VKM8 47 mm
- Тип 11 VKM8 63 mm
- Тип 20 VKM8 66 mm
- Тип 21 VKM8 66 mm
- Тип 22 VKM8 100 mm
- Тип 33 VKM8 155 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно, дясно долно
Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ 10 VKM8 Typ 11 VKM8 Typ 20 VKM8 Typ 21 VKM8 Typ 22 VKM8 Typ 33 VKM8
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 500 600 700 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 229 266 301 369 213 273 332 392 452 573 374 432 489 299 375 447 518 586 721 380 482 579 672 762 934 830 964 1090 1314
500 188 238 286 333 377 461 267 342 416 490 565 716 467 540 611 374 469 559 647 733 901 475 602 724 840 953 1168 1038 1206 1362 1643
600 225 286 343 399 452 553 320 410 499 587 677 859 560 648 733 449 562 671 776 880 1081 570 722 868 1008 1143 1401 1245 1447 1634 1972
700 400 466 527 645 373 478 582 685 790 1002 654 756 855 524 656 783 906 1026 1261 665 843 1013 1176 1334 1635 1453 1688 1907 2300
800 458 532 602 738 426 546 665 783 903 1146 747 864 978 598 750 894 1035 1173 1442 760 963 1158 1344 1524 1868 1065 1373 1660 1929 2179 2629
900 515 599 678 830 480 615 748 881 1016 1289 841 972 1100 673 843 1006 1165 1319 1622 855 1084 1302 1512 1715 2102 1198 1544 1868 2170 2452 2957
1000 572 665 753 922 533 683 831 979 1129 1432 934 1080 1222 748 937 1118 1294 1466 1802 950 1204 1447 1680 1905 2335 1331 1716 2075 2411 2724 3286
1100 629 732 828 586 751 914 1077 1242 1575 1027 1188 1344 823 1031 1230 1423 1613 1982 1045 1324 1592 1848 2096 2569 1464 1888 2283 2652 2996 3615
1200 686 798 904 640 820 997 1175 1355 1718 1121 1296 1466 898 1124 1342 1553 1759 2162 1140 1445 1736 2016 2286 2802 1597 2059 2490 2893 3269 3943
1400 801 931 1054 746 956 1163 1371 1581 2005 1308 1512 1711 1047 1312 1565 1812 2052 2523 1330 1686 2026 2352 2667 3269 1863 2402 2905 3375 3814 4600
1600 915 1064 1205 853 1093 1330 1566 1806 2291 1494 1728 1955 1197 1499 1789 2070 2346 2883 1520 1926 2315 2688 3048 3736 2130 2746 3320 3858 4358 5258
1800 1030 1197 1355 959 1229 1496 1762 2032 1681 1944 2200 1346 1687 2012 2329 2639 1710 2167 2605 3024 3429 2396 3089 3735 4340 4903
2000 1144 1330 1506 1066 1366 1662 1958 2258 1868 2160 2444 1496 1874 2236 2588 2932 1900 2408 2894 3360 3810 2662 3432 4150 4822 5448
2300 1911 2252 2597 2571 2976 3372 2185 2769 3328 3864 4382 3061 3947
2600 2470 3130 3762 4368 4953 3461 4462
3000 2850 3612 4341 5040 5715 3993 5148

Hачин на свързване