Схема за свързване

Схема за свързване на конвекторите при вариант с вентил на топлинния агент

Основно свързване на регулацията на конвектори OC KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI

Свързване на регулацията на конвектори OC KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORALINE LV, KORAWALL WI управлявани от BMS (Building Management System) KORAFLEX FI

Свързване на регулацията на конвектори OC KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORALINE LV, KORAWALL WI - Регулация 24V 

Свързване на регулацията на конвектори OC KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI с повече източници на постоянен ток

Пример за изчисляване на мощността на източника на постоянен ток

При регулация е необходимо правилно изчисляване на консумираната мощност с оглед на правилния избор на размер на източника на постоянен ток . Изчисляването на общата консумация се извършва чрез събиране на консумацията на всички конвектори с вентилатори, които се управляват от един термостат.