KORALINE Exclusive LKX

Свободно стоящ конвектор с естествена конвекция

Дизайнът и по-високата топлинна мощност са основни предимства на свободно стоящите конвектори KORALINE Exclusive. Оборудвани са с висококачествена алуминиева решетка. Благодарение на широкото портфолио и функционалност те са създадени не само за отопление на къщи и блокове, но също са подходящи за офис сгради и нежилищни помещения.

Информация за старите конвектори KORALINE LK

Natural convection ЕСТЕСТВЕНА КОНВЕКЦИЯ
Heating ОТОПЛЕНИЕ
Environmentally friendly ЩАДЯЩИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Minimal consumption of energy МИНИМАЛЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ
Higher performance ПО-ГОЛЯМА МОЩНОСТ

Технически параметри

Височина на тялото на пейката (mm)90, 150, 230, 300
Широчина (mm)80, 130, 180, 230
Дължина (mm) 600 - 3000
Мощност (W)от 149 до 5670
Максимално работно налягане (Mpa)1,2
Максимална работна температура (°C)110 °C
Maximalní povrchová teplota (°C)40 °C
Свързваща резбаатрешна G 1/2“
Hачин на свързванепрепоръчва се връзка с бутони, страна

Варианти на конвектори KORALINE Exclusive LKX

Сглобяване на KORALINE Exclusive LKX

Топлинна мощност [W]

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

∆T = 50 °C Дължина[mm]
Широчина [mm] Височина[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 150 149 185 221 257 293 329 365 437 509 581 653 725 797 869 941 1013
80 230 208 258 308 358 408 459 509 609 709 810 910 1010 1111 1211 1311 1412
80 300 223 277 331 385 439 493 547 654 762 870 978 1086 1194 1301 1409 1517
130 90 203 252 301 350 399 448 497 595 693 791 889 987 1084 1182 1280 1378
130 150 264 336 409 481 553 625 697 842 986 1130 1275 1419 1564 1708 1852 1997
130 230 295 375 456 536 617 698 778 939 1100 1261 1422 1584 1745 1906 2067 2228
130 300 317 404 491 578 664 751 838 1011 1185 1358 1532 1705 1878 2052 2225 2399
180 90 322 397 473 548 624 699 775 926 1077 1228 1379 1530 1681 1832 1983 2134
180 150 471 584 698 812 925 1039 1153 1380 1607 1834 2062 2289 2516 2744 2971 3198
180 230 555 689 823 957 1091 1225 1359 1627 1895 2164 2432 2700 2968 3236 3504 3772
180 300 610 757 904 1051 1198 1346 1493 1787 2082 2376 2671 2965 3260 3554 3849 4143
230 90 454 563 673 783 892 1002 1112 1331 1550 1769 1988 2208 2427 2646 2865 3085
230 150 579 737 895 1053 1211 1369 1527 1843 2159 2475 2791 3108 3424 3740 4056 4372
230 230 683 869 1056 1242 1429 1615 1802 2175 2548 2921 3294 3667 4040 4413 4786 5159
230 300 750 955 1160 1365 1570 1775 1980 2390 2800 3210 3620 4030 4440 4850 5260 5670

Сечения на телата