Кодове за поръчка - KORAFLEX FI

Примерна поръчка:

KORAFLEX FI, дължина 150 см, дълбочина 11 см, ширина 20 см, рамка с U форма, сребрист елокс, без звук изолира- що фолио, с възможност за напречна решетка.

Код за поръчка – FII1501120-NP0RU1

В случай, че в заявката не бъдат посочени спецификации за декоративната рамка, ваната и топлообменника, тялото ще бъде изработено според стандартния модел:
11/20 Inox (неръждаема стомана AISI 304 и небоядисан об- менник)
13/34 Economic (черно боядисана стоманена вана и небоя- дисан обменник)