Кодове за поръчка - KORAFLEX FV InPool

Примерна поръчка:

KORAFLEX с вентилатор, дължина 120 см, дълбочина 11 см, ширина 34 см модел InPool (неръждаема вана, топлообмен- ник без повърхностна обработка) и рамка с F форма, сре- брист елокс = модел InPool напречна решетка.

Код за поръчка – FVP1201134-NP0RF1

В случай, че в заявката не бъде уточнен видът на декора- тивната решетка, ще бъде поставена сребриста решетка с U форма.

Отделните вани на конвекторите Koraflex fV InPool не трябва да се свързват помежду си.