Кодове за поръчка - KORAFLEX FV

Примерна поръчка:

KORAFLEX FV, дължина 120 см, дълбочина 11 см, ширина 34 см с черен обменник и рамка с F форма, бронзов елокс = Модел Exclusive без звук абсорбиращо фолио и с възмож- ност за поставяне на напречна решетка.

Код за поръчка – FVX1201134-NP0RF2

В случай, че в поръчката не се посочи спецификация на декоративната рамка, варианта на ваната и топлообмен- ника, конвекторът ще бъде изработен от стоманена, черна боядисана ламарина, със сребрист обменник и сребриста рамка с U форма (вариант Economic).