Обща информация - KORAFLEX FV InPool

Тегло, воден обем KORAFLEX FV 11/34 InPool

Вид11/34
неръжд. стомана кг/1 л.м.10,75
л/1 л.м.0,4
KORAFLEX FV InPool гаранция

Подовите конвектори и решетки, предназначени за използ- ване в басейн, трябва да се поддържат чисти, редовно да се мият с чиста вода и да се поддържат с подходящи препа- рати, които са препоръчителни за неръждаемата стомана. Конвекторите са оборудвани със система за оттичане на вода, което предотвратява наводняването   на   конвектора и винаги трябва да бъде проходимо. Подови конвектори KORAFLEX FV InPool не са предназначени за басейни със солена вода.