Обща информация - KORALINE LD

Тегло и воден обем на отоплителните пейки и дъски

Покрития
дъска
Вид100Видтеракотадърво
кг/1 л.м.11,9кг/1 л.м.278
л/1 л.м.1,6

Посоченото тегло не включва опаковката