Обща информация - KORALINE LV

Окомплектоване на конвекторите KORALINE LV

Тегло и воден обем на отоплителните пейки

Посоченото тегло не включва опаковката.

KORALINE LV15/1115/1815/24
кг/1 л.м.9,211,2112,10
л/1 л.м.0,280,60,85