Съдържание на доставките и избираеми спецификации KORAFLEX FV InPool

Стандартната доставка включва

 • неръждаема вана (химическа неръждаема стомана AISI 316)
 • Al/Cu топлообменник с ниско съдържание на вода, обез- въздушаващ вентил с уникално оформени ламели за по- голяма топлинна мощност
 • отделен комплект нискоенергийни вентилатори
 • отвори за оттичане и разделителни прегради за "блокира- не" на проникващата вода
 • свързваща съединителна кутия (F Box)
 • включвател на топлина на обменника
 • странични затварящи ламарини в цвета на ваната
 • елоксирана алуминиева рамка, U профил, цвят естествен алуминий
 • чифт неръждаеми гъвкави маркучи за лесно свързване
 • дъска сололит, предпазваща обменника от прах и замърсявания на строителния обект
 • застопоряващи винтове с нивелация около 25 mm за из- равняване на неравностите по пода и фиксиращи елемен- ти за прикрепяне на земята
 • омплектът е надеждно опакован и съдържа указание за монтаж

Упътване за монтаж  KORAFLEX FV, FI и FW  

Подовият конвектор с вентилатор KORAFLEX FV InPool трябва да бъде поставен така, че частта, оборудвана с мотора и вентилаторите да не бъде наводнявана, дори и за кратко.


Оборудване по избор

 • елоксирана Al рамка, F профил (виж . чертеж)
 • цвят на елоксираната алуминиева рамка – естествен алу- миний, светъл и тъмен бронз на F профила или светъл и тъмен бронз на U профила
 • спирателни винтове, термостатичен вентил, глава или тер- мозадвижване
 • дъска с повишена устойчивост

Забележка: