Идентифициране

Реализира се чрез:

  • щампа на опаковката на отоплителното тяло
  • етикет с код на опаковката на отоплителното тяло