Тръбните отоплителни тела KORALUX са предназначени преди всичко за отопление на бани, тоалетни, кухни, обитаеми помещения, канцеларии, входни и комуникационни помещения в жилищните и обществени сгради. Модерната им конструкция позволява съвършено използване на вътрешното пространство, а богатият избор от цветове изпълнява изискванията за цветова хармония.

Благодарение на своята конструкция могат да бъдат използвани в топло-водните отоплителни системи с принудителна и самоволна циркулация на топло-преносимата материя, чиято максимално допустима температура e 110 °C. Телата трябва да бъдат инсталирани от професионалист в топловодни отоплителни системи, които са направени професионално съгласно VDI 2035 с оглед на защита срещу повреди причинени от корозия и воден камък.

Трябва да се спазват следните основни качества на водата: граници на pH 8,5-9,5 (важи за система, която не съдържа алуминий), обща твърдост на водата (съдържание на Ca + Mg йони) до 1 mmol/l, соленост в границите 300-500 μS/см и съдържание на кислород max. 01 mg/l.