Опаковка и дистрибуция

Тръбните отоплителни тела KORALUX са снабдени със защитни пластмасови ъгли, опаковани в картон и полиетиленово фолио. При монтаж препоръчваме да се разкъса опаковката само на най-необходимите места, отстраняваме я след завършването на строителните и довършителни дейности. По този начин повърхността на отоплителното тяло е защитена от замърсяване и повреда.

Опаковка - палетизиране

Транспорт и складиране

Отоплителните тела се подреждат на палети съгласно вътрешните предписания на производителя. Поставянето на палетите на пластове е възможно само при спазване на тези предписания.

Палетите с отоплителни тела трябва да се транспортират само в закрити транспортни средства и при складиране трябва да бъдат поставени така, че да бъдат защитени от атмосферните влияния. Недопустимо е тяхното складиране на отворени и незакрити пространства.