Комбинирано отопление KORATHERM AQUAPANEL

Всички тръбни отоплителни тела KORATHERM AQUAPANEL, които са свързани към отоплителната топло водна система, могат да бъдат допълнени с електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата Z-KT7-XXXX-10 или с интегриран регулатор на температурата Z-KT7R-XXXX-XY. По този начин се получава тръбно отоплително тяло за комбинирано отопление (топла вода – електричество) и може да бъде използвано по всяко време независимо от работата на отоплителната система.

Тези електрически отоплителни тела в основната си версия се свързват към постоянен източник на електричество чрез захранващ кабел до инсталационната кутия. При електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата може да бъде използван приспособен захранващ кабел за свързване към контакта на мрежата. В този случай трябва да бъдат поръчани принадлежности в зависимост от искания комфорт на обслужването и икономичността на работа и да се монтират към захранващия кабел.

Става въпрос за:

  • щепсел за електрическа мрежа с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV - 0002)
  • електрически регулатор на температурата RE10А (търговско обозначение Z-SKV - 0004)

Принадлежности

Електрическо отоплително тяло EL.07 с интегриран регулатор на температурата

Електрическо отоплително тяло EL.07 без интегриран регулатор на температурата

Основна техническа информация - електрически отоплителни тела

Технически данниЕл. отоп. тяло EL.07 без интегриран регулатор на температурата Z-KT7-XXXX-10Ел. отоп. тяло EL.07 с интегриран регулатор на температурата Z-KT7R-XXXX-XY
ПрекъсвачДа *)Да
Сигнализация на работаДа *)Да
Сигнализация на грешно състояниеНеДа
ТермостатДа **)Да

Температурен ключ

ДаДа
Температурен ограничителДаДа
Избор на експлоатационни режимиНеДа
Номинално напрежение230 V/50 Hz230 V/50 Hz
Граници на консумираната мощност200÷1200 W200÷1200 W
ПокритиеIP 44IP 44
Клас на уреда11
Дължина на свързващия кабел1,5 m1,5 m
Свързваща резба
Работна позицияВертикално с долно ел. захранванеВертикално с регулатор вдясно или вляво долу

*) важи само при използване на щепсел за електрическа мрежа VS 1 или регулатор на температурата RE10А
**) важи само при използване на регулатор на температурата RE10А

Основни технически информации - принадлежности

Технически данниЩепсел за електрическа мрежа VS1 Z-SKV-0002Ел. регулатор на температурата RE10A Z-SKV-0004
ПрекъсвачДаДа
Сигнализация на работаДаДа
ТермостатНеДа
Избор на експлоатационни режимиНеДа
Номинално напрежение230 V/50 Hz230 V/50 Hz
ПокритиеIP 41IP 20
Работно положениеСъгласно инструкциите за безопасностВертикално с изход на кабела към мрежата долу

Информация за Вашата безопасност:

  • Инсталирането и подмяната на електрическото отоплително тяло, смяната на захранващия кабел, както и монтажа на всички електрически аксесоари могат да се извършват само от професионалист
  • Да не се превишават препоръчените (максимални) стойности на мощност на електрическите отоплителни тела посочени в техническите параметри при отделните тръбни отопли- телни тела KORATHERM AQUAPANEL
  • Ако за свързване на отоплителното тяло към разпределението на отоплителната система използвате същия изход, както за инсталация на електрическото отоплително тяло, е необходимо да се поръча „T“ разклонител (търговско обозначение Z-SKV-0001)
  • Позволеното монтажно положение е само вертикално със захранващ кабел долу т.е. ел. нагревател може да бъде поставен в отоплителното тяло само отдолу
  • Отоплителното тяло не може да има въздух и трябва да бъде постоянно свързано към отоплителната система
  • Запознайте се подробно с приложената „Инструкция за използване“, където ясно и подробно са обяснени и подчертани всички правила и условия за осигуряване на безопасна експлоатация на отоплителното тяло с комбинирано отопление

Комбинирано отопление – електрически отоплителни тела

Ел. отоплително тяло EL.07 с интегриран
регулатор на температурата
Мощност [W]Номер за поръчка - Бяло покритиеНомер за поръчка - Покритие цвят хром Монтажна дължина [мм]
200Z-KT7R-0200-10Z-KT7R-0200-27400
300Z-KT7R-0300-10Z-KT7R-0300-27400
400Z-KT7R-0400-10Z-KT7R-0400-27455
500Z-KT7R-0500-10Z-KT7R-0500-27455
600Z-KT7R-0600-10Z-KT7R-0600-27570
700Z-KT7R-0700-10Z-KT7R-0700-27570
800Z-KT7R-0800-10Z-KT7R-0800-27740
900Z-KT7R-0900-10Z-KT7R-0900-27740
1000Z-KT7R-1000-10Z-KT7R-1000-27740
1200Z-KT7R-1200-10Z-KT7R-1200-27895
Ел. отоплително тяло EL.07 без интегриран
регулатор на температурата
Мощност [W]Номер за поръчкаМонтажна дължина [мм]
200Z-KT7-0200-10400
300Z-KT7-0300-10400
400Z-KT7-0400-10455
500Z-KT7-0500-10455
600Z-KT7-0600-10570
700Z-KT7-0700-10570
800Z-KT7-0800-10740
900Z-KT7-0900-10740
1000Z-KT7-1000-10740
1200Z-KT7-1200-10895

Комбинирано отопление - принадлежности

Наименование№ за поръчка
Разклонение "T"Z-SKV-0001
Щепсел за електрическа мрежа с изключвател VS 1Z-SKV-0002
Регулатор на температурата RE10АZ-SKV-0004