Повърхностно покритие на отоплителните стени

Използваната технология на катафорезно нанасяне на основния слой боя осигурява дълготрайна корозионна и механическа устойчивост. Основният слой, както и качественото финално покритие гарантират хигиеничната безвредност на отоплителната повърхност и се произвеждат с максимална грижа към околната среда, а именно в съответствие с изискванията на нормата DIN 55 900. Основният цвят е бял RAL 9016. По поръчка могат да бъдат доставени отоплителни стени и в други цветове по каталога на цветовете KORATHERM.

Каталог на цветовете

Каталог на цветовете KORATHERM

Условия за използване на стоманените отоплителни тела

Възможности и ограничения при използване на стоманените отоплителни тела с повърхностно покритие съгласно нормата DIN 55 900
(становище на Държавния изследователски институт за охрана на материала Прага).