RADIK LINE KLASIK - R

Панелни отоплителни тела за реконструкции със свързваща стъпка 500 mm

Моделът RADIK LINE KLASIK – R във версия LINE представлява радиатор с гладък челен панел, подходящ за подмяна на глидерните чугунени радиатори със свързваща стъпка 500 mm. Височината H = 554 mm гарантира безпроблемния му монтаж на мястото на стария радиатор. Позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система, предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.В задната страна са заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)554
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 20 LINE - R68 mm
- Тип 21 LINE - R68 mm
- Тип 22 LINE - R102 mm
- Тип 33 LINE - R157 mm
Свързващо разстояние500 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво или дясно странично
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 20 Тип 21 Тип 22 Тип 33
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 554 554 554 554
400 338 459 613 878
500 423 574 766 1098
600 508 689 919 1318
700 592 804 1072 1537
800 677 918 1226 1757
900 761 1033 1379 1976
1000 846 1148 1532 2196
1100 931 1263 1685 2416
1200 1015 1378 1838 2635
1400 1184 1607 2145 3074
1600 1354 1837 2451 3514
1800 1523 2066 2758 3953
2000 1692 2296 3064 4392

Hачин на свързване