RADIK PLAN VERTIKAL - M

Вертикално ориентирано панелно отоплително тяло с долно централно свързване и гладък преден панел 

Моделът RADIK PLAN VERTIKAL - M представлява отвесно ориентирано панелно тяло с гладък челен панел. Конструкцията му позволява долно централно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. Има общо 6 нипела с вътрешна резба G½. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела Тип 20 с дължини 600 и 900 мм имат с по една горна окачалка повече.

За свързване към отоплителната система може да се използва интегрирана арматура HM доставяна заедно с термостатична глава – вж. каталог  Арматура HM.

Технически параметри

Височина (H)1600, 1800, 2000 mm
Дължина (L)400, 600, 900 mm
Дълбочина (B)
- Тип 1052 mm
- Тип 2068 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 10 Тип 20
Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 1600 1800 2000 1600 1800 2000
400 602 661 717 847 927 1004
600 829 909 986 1185 1297 1404
900 1141 1252 1358 1659 1815 1965

Hачин на свързване

Преглед на типовете