RADIK VKM-U

Панелно отоплително тяло с долно централно свързване

Панелните отоплителни тела RADIK VKM-U  са допълнение на продуктова версия VENTIL KOMPAKT. Снабдени са с вграден вътрешен разпределител и вентил. Радиаторите са изработени за долно централно свързване с разположен вдясно вентил. В задната му част няма заварени окачалки, което дава възможност отоплителните тела да бъдат обърнати. В този случай вентилът ще бъде разположен вляво.

Панелните отоплителни тела RADIK VKM-U  са допълнение на продуктова версия VENTIL KOMPAKT. Снабдени са с вграден вътрешен разпределител и вентил. Радиаторите са изработени за долно централно свързване с разположен вдясно вентил. В задната му част няма заварени окачалки, което дава възможност отоплителните тела да бъдат обърнати. В този случай вентилът ще бъде разположен вляво.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 21 VKM-U66 mm
- Тип 22 VKM-U100 mm
- Тип 33 VKM-U155 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно
Загуба на наляганеС цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ 21 VKM-U Typ 22 VKM-U Typ 33 VKM-U
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 299 375 447 518 586 721 380 482 579 672 762 934
500 374 469 559 647 733 901 475 602 724 840 953 1168 1038 1206 1362 1643
600 449 562 671 776 880 1081 570 722 868 1008 1143 1401 1245 1447 1634 1972
700 524 656 783 906 1026 1261 665 843 1013 1176 1334 1635 1453 1688 1907 2300
800 598 750 894 1035 1173 1442 760 963 1158 1344 1524 1868 1065 1373 1660 1929 2179 2629
900 673 843 1006 1165 1319 1622 855 1084 1302 1512 1715 2102 1198 1544 1868 2170 2452 2957
1000 748 937 1118 1294 1466 1802 950 1204 1447 1680 1905 2335 1331 1716 2075 2411 2724 3286
1100 823 1031 1230 1423 1613 1982 1045 1324 1592 1848 2096 2569 1464 1888 2283 2652 2996 3615
1200 898 1124 1342 1553 1759 2162 1140 1445 1736 2016 2286 2802 1597 2059 2490 2893 3269 3943
1400 1047 1312 1565 1812 2052 2523 1330 1686 2026 2352 2667 3269 1863 2402 2905 3375 3814 4600
1600 1197 1499 1789 2070 2346 2883 1520 1926 2315 2688 3048 3736 2130 2746 3320 3858 4358 5258
1800 1346 1687 2012 2329 2639 1710 2167 2605 3024 3429 2396 3089 3735 4340 4903
2000 1496 1874 2236 2588 2932 1900 2408 2894 3360 3810 2662 3432 4150 4822 5448
2300 2571 2976 3372 2185 2769 3328 3864 4382 3061 3947
2600 2470 3130 3762 4368 3461 4462
3000 2850 3612 4341 5040 3993 5148

Hачин на свързване

Преглед на типовете

Други продукти